Volgende week plaatsing drempels in Witte de Withstraat

Eind november worden er 4 tijdelijke verkeersdrempels geplaatst in de Witte de Withstraat.

De tijdelijke maatregel is bedoeld om de periode te overbruggen naar komende zomer, wanneer hoogstwaarschijnlijk De Groene Loper wordt gerealiseerd. Er worden zgn. ‘speedbumps’ geplaatst, dit zijn rubberen drempels die doorgaans op industrieterreinen en parkeerplaatsen worden gebruikt. Niet geschikt dus voor permanent gebruik in een gewone woonstraat.

 

Locaties

De speedbumps worden geplaatst ter hoogte van bloemenzaak De Lelie, Restaurant Nelis, op het lange stuk ten zuiden van het Witte de Withplein en ter hoogte van Hotel Not Hotel.

 

Permanente oplossing

In het permanente plan is sprake van meer drempels, om de 70 meter. Ook wordt er aan het begin en einde van de straat, plus ter hoogte van het Witte de Withplein een verhoogd plateau gecreëerd.

 

Huizenprijs Chassébuurt stijgt anderhalf keer zo snel als rest van Amsterdam

De huizenprijzen in de Chassébuurt stegen de afgelopen 2 jaar bijna anderhalf keer zoveel als gemiddeld in Amsterdam. Daarmee staat de buurt op de zesde plaats van de meest ‘booming’ buurten in Amsterdam.

Te koop vierkant

Dat blijkt uit cijfers van startup DatHuis. Het bedrijf deed onderzoek naar waar de prijzen het hardste stegen tussen 2015 en 2017 en stelde een Top 10 samen. Hier zijn de investeringskansen het beste, aldus Dathuis.

Investeringspotentieel

Dathuis maakt gebruik van een model wat gebruikt wordt om het investeringspotentieel van een postcodegebied in beeld te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde vierkante meter prijs en de prijsstijging van het gebied ten opzichte van het gemiddelde van de stad. Op basis hiervan wordt een postcode ingedeeld in een van de 4 kwadranten.

Matrix woningmarkt

bron: Dathuis

1057 is een Ster

Desgevraagd meldt Dathuis dat postcode 1057, het gebied waar onder andere de Chassébuurt in ligt, dat deze ingedeeld in de categorie Ster. Dit betekent dat de prijzen hard stijgen, maar nog immer onder het gemiddelde liggen en daardoor nog een groot potentieel hebben. De buurt heeft daardoor een relatief hoge investeringszekerheid.

Lees hier de hele Top 10.

Concept ontwerp Witte de Withstraat goedgekeurd

Afgelopen vrijdag berichtten we al dat de concept ontwerpen voor de Witte de Withstraat waren ingeleverd bij het Stadsdeelbestuur. En vandaag al is er goedkeuring aan de concepten gegeven!

SW

Dat dit een wel heel bijzonder proces is, werd nog eens benadrukt door bestuurder Fenna Ulichki tijdens een expert meeting op het Stadsdeelkantoor. Normaal gesproken neemt het Stadsdeel het initiatief voor herinrichting van een straat en dat gebeurt volgens strak ingerichte processen. Uiteraard hebben bewoners altijd inspraak, maar door de Stem Van West worden de rollen omgedraaid: bewoners zitten aan de knoppen en leggen hun keuzes voor aan het Stadsdeel. Ambtenaren en politici ondersteunen waar nodig. Voor velen is dat even wennen, maar dat het een nieuwe energie oplevert is wel duidelijk, getuige de enthousiaste inzet van alle betrokkenen!

 

Brede afstemming in voortraject

Dat zo snel akkoord kon worden gegaan met de concepten is voor een groot deel te danken aan de brede afstemming tijdens de ontwerpfase. Veel stakeholders, waaronder bewoners, ondernemers, ambtenaren, politici en belangenbehartigers waren betrokken bij het concept ontwerp en staan achter de keuzes die zijn gemaakt. En uiteraard wil iedereen gebruik maken van het moment: de Witte de Withstraat moet sowieso worden aangepakt in 2018, laten we het dan goed doen!

 

Volgende stap: Definitief Ontwerp

Is het nu een gelopen race? Krijgt de Witte de Withstraat zijn make over? Nog niet. De volgende stap is nu om de concept ontwerpen om te zetten in een Definitief Ontwerp. Hier hoort onder andere ook een bodemonderzoek, een kostenraming en een planning bij. Dit wordt nu uitgevoerd. Daarna zal er een besluit van de politiek worden gevraagd om tot uitvoering over te gaan, waarbij de belangrijkste vraag is of er budget kan worden gevonden.

 

Tijdelijke drempels

In afwachting van de definitieve aanpassingen wordt momenteel onderzocht of er op korte termijn (enkele weken) een viertal tijdelijke drempels kan worden geplaatst om de snelheid in de straat omlaag te brengen.

Stem van West levert nieuw ontwerp Witte de Withstraat op

Via de Stem van West kunnen burgers rechtstreeks onderwerpen op de politieke agenda zetten. En voor De Groene Loper, het winnende idee van juli 2017, is dat goed uitgepakt. Deze week werd er een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat aangeboden aan bestuurder Fenna Ulichki.

2017-10-13 10_25_54-Idee_ Maak van de Witte de Withstraat de Groene Loper naar de Chassébuurt! — De

Na de presentatie aan het bestuur van Stadsdeel West in juli is er veel gebeurd. Bewoners gingen met experts aan de slag om ideeen uit de buurt te vertalen naar een nieuw ontwerp voor de Witte de Withstraat. Zaken als verkeersveiligheid, leefruimte en meer groen stonden centraal tijdens meerdere gezamenlijke ontwerpsessies. Ook bestuursleden van Stadsdeel West schoven daar bij aan.

Uiteindelijk zijn alle ideeen door Peter Ulle, als ontwerper bij Stadsdeel West onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe Ten Katemarkt en de Kinkerstraat Oost, vertaald naar een modern en duurzaam ontwerp dat met recht de Groene Loper naar de Chassébuurt mag heten!

2 Fases

Het plan bestaat uit 2 fases. De eerste fase, ‘Duurzaam Veilig’ genoemd, zorgt voor een veilige indeling meer meer groen. In de tweede fase met de naam ‘Rainproof Fietsstraat’ wordt meer leefruimte gecreerd en wordt de straat, geheel in lijn met de doelstellingen van Amsterdam,  voorbereid op toenemende regenval de komende jaren.

Fase 1 wordt al deels gerealiseerd, voor een deel is nog geen budget gevonden. Voor Fase 2 is nog geen financiering.

Fase 1: Duurzaam Veilig 

Klik hier voor de ontwerptekening.

 • Verlaging van maximale snelheid naar 30 KM/u door aanleg drempels om de 70 meter, verhoogde inritten en optische versmalling rijweg naar 5.00 meter
 • Ter plaatse van het Witte de Withplein een verhoogd plateau met groen aan weerszijden.
 • Veiligere fietspaden door fout geplaatste containers te corrigeren, fietspaden worden rechtgetrokken en stoep ter hoogte van afvalcontainers verbreed.  Scooters naar de rijbaan
 • Méér groen, hagen en boombakken. Vervanging ongeschikte beukhagen door geschikt groen
 • Tramhaltes worden vervangen door extra groen en fietsparkeerplekken
 • Aantal parkeerplaatsen bijft gelijk.

Fase 2: Rainproof Fietsstraat

Klik hier voor de ontwerptekening

 • Rijbaan wordt zgn. fietsstraat met verhoogde middenscheiding. Fietsers op de rijbaan krijgen voorrang. Straat blijft gewoon toegankelijk voor auto’s.
 • Fietspad wordt verwijderd en stoep verbreed. ook worden regenafwateringsplekken aangelegd met hagen en ander groen. Beduidend meer groen op straat.
 • Op sommige locaties bijplaatsen bomen in de volle grond.

En nu?

Het ontwerp is inmiddels afgestemd met bewoners, ondernemers, deskundigen en belangenvereniging Onbeperkt West voor minder valide bewoners. Het is nu ingediend bij het bestuur van Stadsdeel West. Het is nu aan de politiek om tot besluitvormming te komen en financiering te vinden.

Werkzaamheden verdwijnen tram Witte de Withstraat starten maandag

Op 5 juni 1924 reed hij er voor het eerst en op donderdag 12 oktober 2017  voor het laatst: tram 7 in de Witte de Withstraat.  Na  93 jaar krijgt de straat een nieuw gezicht.

Tram 7 1959

De Witte de Withstraat verandert van een doorgaande verkeersader in een woonstraat. De rails worden dichtgesmeerd, de bovenleidingen worden verwijderd en het verkeer mag straks nog maar 30 KM per uur.

Aanstaande maandag (9 oktober) starten de werkzaamheden. Aan de zuidkant, bij Edel en BonGiorno voor de deur, wordt de rails deels weggehaald en vernieuwd. De tramhalte op de Postjesweg wordt vernieuwd. Daarna wordt de rails opgevuld in de Witte de Withstraat.

De werkzaamheden duren tot 4 november en tussen 9 en 25 oktober kunnen auto’s daarom niet afslaan richting de Kinkerstraat.

Verwijderen tramhaltes en plaatsen drempels

Op een later moment, vanaf begin 2018, worden de tramhales in de Witte de Withstraat verwijderd. Het Stadsdeel is nog druk in overleg met de Dienst Vervoer over hoe men de Witte de Withstraat ‘netjes achterlaat’. Het ziet er naar uit dat de Dienst Vervoer de vurige wens van de bewoners vervult door direct drempels te plaatsten. Een besluit hierover wordt binnenkort genomen.

 

Groen Links en PvdA willen snel drempels in Witte de Withstraat

Groen Links vraagt portefeulliehouder Ulichki (eveneens Groen Links) zo snel mogelijk veiligheidsmaatregelen te nemen in de Witte de Withstraat. Dat blijkt uit vrijdag ingediende vragen aan het Dagelijks Bestuur. Ook de PvdA wil dit zo snel mogelijk geregeld zien.

IMG-20170830-WA0021 - censor

De vraag om maatregelen van Groen Links volgt op een bewogen week in de Witte de Withstraat. Op maandag nog werd er volop nagedacht over een veilige en groene inrichting, door de werkgroep WDW020 en Stadsdeel West. Op woensdag werd de straat opgeschrikt door het zoveelste zeer heftige verkeersongeluk, sinds de herindeling in 2012.

 

Dorrit de Jong (Groen Links) was 28 augustus namens het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West aanwezig bij de ontwerpavond in Hotel Not Hotel, net als Thomas Veenstra (PvdA Amsterdam West). De noodzaak voor verkeersmaatregelen werd daar al door iedereen gezien. Maar de gebeurtenissen later in de week hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp bij beide partijen nu bovenaan de agenda staat.

 

Groen Links vraagt het bestuur nu zo snel mogelijk drempels te plaatsen en de snelheid te verlagen naar 30 KM/u. Dit wordt mogelijk zodra tram 7 niet meer door de Witte de Withstraat rijdt, vanaf 11 oktober aanstaande. Ook de PvdA ziet het liefst zo snel mogelijk maatregelen en is een onderzoek gestart naar wat er per oktober haalbaar is.

 

Op 12 september is de eerste bestuursvergadering van Stadsdeel West na de zomerstop. Naar verwachting staat het onderwerp dan op de agenda.

Stadsdeel en bewoners doen samen ontwerp-workshop voor nieuwe Witte de Withstraat

Gisteravond werken bewoners en ondernemers samen met deskundigen van Stadsdeel West aan een nieuw ontwerp voor een veiligere en groene Witte de Withstraat, als Tram 7 verdwijnt. Ook sloten andere belanghebbenden van Onbeperkt West, de VU en het Ingenieursburo van de Gemeente Amsterdam aan.

20170828_215247

In de inspirerende lobby van Hotel Not Hotel troffen de 15 belanghebbenden elkaar voor een creatieve cocreatie. Een grote opkomst, want een kans om de Witte de Withstraat te kunnen vernieuwen spreekt bij velen tot de verbeelding.

We zijn gestart met het delen van de Pains, Gains en To Do’s in een ideale straat, een goede methode om de verschillende behoeftes en belangen te verzamelen. En na een rondje te hebben gedaan waarin iedereen zijn of haar ideeen kon delen, zijn we in 2 groepen aan de slag gegaan. De eerste groep ging aan de slag met een variant ‘met fietspad’, die op de Stem van West heeft gestaan, de andere groep met een variant ‘zonder fietspad’,  een zgn. fietsstraat met extra brede stoep.

 

Beide groepen 20170828_220228discussieerden over de ideale straat en tekenden die in op de plattegrond. Hierbij zijn onder andere besproken:

 

 

 • Maximale snelheid 30 KM per uur, met inritdrempels bij de kruisingen met de Postjesweg en de Jan Evertsenstraat. Tevens drempels ter hoogte van de zijstraten en een extra op het lange stuk tussen het Witte de Withplein en Kevin Bacon. Zebrapaden op de drempels.
 • Verplaatsing van enkele parkeerplekken, waardoor groen meer kan worden geclusterd.
 • Het Witte de Withplein ‘rond maken’, waarbij de Witte de Withstraat het plein doorkruist op een verhoging. Zo ontstaat een fijne, open verblijfsplaats.
 • Plaatsing van extra fietsparkeerplekken bij de oude haltes, zodat de stoep leger wordt.
 • Meer ruimte voor voetgangers voor café Het Stoplicht, dat kettinkje is niet populair.
 • Grotere bomen en/of meer groen. Als die in de bakken moeten, dan liever grotere bakken zodat de bomen goed groeien. En: zitjes op de plantenbakken. Ook is het idee van pergola’s met klimop langs de hele straat langsgeweest.
 • Verbreding stoepen bij de vuilcontainers, door de containers meer naar de rijweg te plaatsen.
 • ‘Streetprint’ in het asfalt, waardoor de straat een klinkerweg lijkt, om de straat meer het karakter van een leefstraat te geven.
 • Plaatsing van lantaarnpalen in plaats van hanglampen.
 • Mogelijkheden om kosten te besparen. Zo is er o.a. gesproken over het gebruik van ‘tweedehands’ straatklinkers, een goedkope en duurzame oplossing. Zo kan mogelijk ook sierbestrating worden gebruikt.
 • Mogelijkheid om per direct de snelheid te beperken met tijdelijke maatregelen als de tram verdwijnt (na 10 oktober). De angst bestaat dat auto’s dan nog meer ruimte krijgen en nóg harder gaan rijden.

 

20170828_215152Daarna zijn beide ‘ontwerpen’ gepresenteerd aan de aanwezige AB leden en de ontwerper van Stadsdeel West. De komende 2 weken werkt de ontwerpafdeling van Stadsdeel West aan 2 designs, op basis van alle ideeen. Ook wordt een kosteninschatting per aanpassing gemaakt. Daarna worden de ontwerpen nogmaals besproken en zullen de 2 varianten op http://www.wdw020.nl worden geplaatst, zodat iedereen er op reageren. Uiteindelijk zal één design worden gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, met de bijbehorende budgetaanvraag. Wordt vervolgd!